geri

println! neden asabi?

04/07/2020

Cargo, Rust’ın paket yöneticisi. Yeni proje oluşturmak, projeyi build etmek, test etmek, bağımlılıkları indirmek gibi işlerin hepsini cargo ile yapıyoruz. Örneğin yeni bir proje oluşturmak için aşağıdaki komut kullanılıyor:

cargo new rust-gunlugu

Bu komut ile rust-gunlugu dizini altında basit bir “Merhaba Dünya!” şablonu elde ediyoruz.

├── Cargo.toml
└── src
  └── main.rs

main.rs dosyası içindeki main fonksiyonu uygulamamızın giriş noktası. Oluşan koda bakarsak uygulamamızın “Hello World!” diye çığlık attığını görüyoruz.

fn main() {
  println!("Hello, world!");
}

Hemen hemen tüm programlama dillerinin buna benzer “Merhaba Dünya!” uygulaması vardır ve bunu ! işareti ile çığlık atarak yapar. Fakat Rust println! çağrısında bile bize bağırıyor. Bunun nedeni println!‘in aslında bir fonksiyon değil makro olması. Makrolar derleyici tarafından Rust koduna genişletiliyorlar ve sonrasında tekrar derleniyorlar.

println! makrosunun derlendiği kodu görebilmek için cargo-expand projesinden faydalanacağım. Aşağıdaki komut ile hızlıca yükleyebiliyoruz.

cargo install cargo-expand

Bu komutu kullanabilmek için ayrıca nightly rust’a ihtiyacımız var. Yüklemek için Rust kurulumu ile gelen rustup komutundan faydalanıyoruz.

rustup toolchain install nightly

Artık her şey hazır. cargo expand komutunu çalıştırdığımızda 3 satırlık main fonksiyonunun aslında çok daha karmaşık bir Rust koduna derlendiğini görüyoruz.

fn main() {
  {
    ::std::io::_print(::core::fmt::Arguments::new_v1(
      &["Hello, world!\n"],
      &match () {
        () => [],
      },
    ));
  };
}

println! içine format string vererek olayı biraz daha karmaşık hale getirelim.

fn main() {
  let name = "Fehmi Can Saglam";
  println!("Hello, {}!", name);
}

Yine cargo expand ile oluşturulan Rust koduna bakalım.

fn main() {
  let name = "Fehmi Can Saglam";
  {
    ::std::io::_print(::core::fmt::Arguments::new_v1(
      &["Hello, ", "!\n"],
      &match (&name,) {
        (arg0,) => [::core::fmt::ArgumentV1::new(
          arg0,
          ::core::fmt::Display::fmt,
        )],
      },
    ));
  };
}

Oluşan bu karmaşık kodları kendimiz yazmamak için println!‘in bize bağırmasına katlanmak zorundayız🙂 Yarın görüşmek üzere👋

Follow me on Twitter