geri

Pi filminden alıntı

02/07/2006
  1. Mathematics is the language of nature. (Matematik doğanın dilidir)
  2. Everything around us can be represented and understood through numbers. (Doğadaki herşey sayılarla temsil edilebilir ve anlaşılabilir)
  3. If we graph the numbers of any system, patterns emerge. (Eğer bir sisteme ait sayıların grafiğini çizersek örüntüler oluşur)
  4. There are patterns everywhere in nature. (Doğada heryerde örüntüler vardır)
Örüntü kelimesi ne kadar Türkçe sayılır bilmiyorum ama pattern kelimesini örüntü olarak çevirdim. Sözlükteki diğer karşılıklar şöyle: numune, örnek, desen, resim, kalıp, patron, model, gidiş, gidişat, seyir, şablon.

Follow me on Twitter