geri

GNU/Linux sistemlerde şifre yazmadan ssh girişi

24/08/2010
 1. localhostta public private key ikilisi oluşturulur.
  ssh-keygen -t dsa
  
 2. remote hostta .ssh dizini yaratılır.
  mkdir .ssh
  

 3. localhosttaki public key remote hosttaki authorized_keys dosyasına eklenir.
  cat ~/.ssh/id_dsa.pub | ssh <user>@<remote_host> "cat >> ~/.ssh/authorized_keys"
  

 4. eğer çalışmıyorsa dosya izinleri kontrol edilir. gerekiyor ise chmod ile gerekli izinler verilir. olması gereken izinler:
  (remotehost)
  .ssh          700
  .ssh/authorized_keys  600
  
  (localhost)
  .ssh          700
  .ssh/id_dsa       600
  .ssh/id_dsa.pub     644
  

Follow me on Twitter