geri

Linux sistemlerde boş klasörleri silmek

21/10/2008
bulunulan klasörün altındaki boş klasörleri özyinelemeli olarak silmek için şu betik yeterli: [code] find -depth -type d -empty -exec rmdir {} ; [/code] bazen boş klasörlerin içinde bazı gizli konfigurasyon dosyaları olabiliyor(.directory gibi). tüm alt klasörlerde bu dosyaları silmek için şu betik kullanılabilir: [code] find -depth -name ".directory" -exec rmdir {} ; [/code] bu şekilde boş klasörler "gerçekten" boşaltıldıktan sonra ilk betik ile silinebilir.

Follow me on Twitter