geri

if/let ve while/let ile türlü oyunlar

12/07/2020

Bazı durumlarda pattern matching gereğinden fazla karmaşık olabiliyor ve bu durumları if let veya while let ile basitleştirebiliyoruz. Her zaman olduğu gibi buraya dokümantasyonu kopyalamaktansa kendimce ilginç bulduğum bir örneği paylaşacağım. Yine de bu iki kullanımı hatırlamak adına önce kısa kod örnekleri vereyim.

let number = Some(42);

if let Some(42) = number {
  println!("Etli ekmek değil, hayatın anlamı!");
}

Yukarıdaki kod parçasında number değeri yalnızca 42 olduğunda bir iş yapmak istiyoruz. Pattern matching kullandığımızda tüm durumları ele almamız zorunlu olduğundan bu kod gereksiz yere aşağıdaki gibi uzayacaktı.

let number = Some(42);

match number {
  Some(42) => println!("Etli ekmek değil, hayatın anlamı!"),
  _ => {}
}

while let ile de benzer bir örnek vereyim. 10’dan geriye doğru sayıp 0’a ulaşınca duran bir döngü yazalım.

let mut optional = Some(10);

while let Some(i) = optional {
  if i == 0 {
    optional = None;
  } else {
    println!("{}", i);
    optional = Some(i - 1);
  }
}

Yukarıdaki örnekten hareketle geri sayan bir iterator yazmak ve bunu while let ile kullanmak istiyorum. Iterator aslında next isminde bir metod içeren bir trait. Bu metod bir sonraki eleman mevcutsa Some, değilse None dönüyor.

Önce state tutmak için Counter isminde bir struct tanımlayalım.

struct Counter {
  count: u32,
}

impl Counter {
  fn new(count: u32) -> Counter {
    Counter { count }
  }
}

Şimdi de bu struct için iterator traitini gerçekleyelim. Her next çağrısında count değerini kontrol edeceğiz. count 0 ise None dönerek iterator içinde daha fazla eleman kalmadığını belirteceğiz. count 0 değilse 1 azaltıp mevcut değeri Some ile döneceğiz.

impl Iterator for Counter {
  type Item = u32;

  fn next(&mut self) -> Option<Self::Item> {
    let curr = self.count;
    if curr == 0 {
      None
    } else {
      self.count -= 1;
      Some(curr)
    }
  }
}

Sıra gerçeklediğimiz bu iteratorü while let ile kullanmaya geldi.

let mut counter = Counter::new(5);

while let Some(val) = counter.next() {
  println!("{}", val)
}

// Çıktı
// 5
// 4
// 3
// 2
// 1

Aslında counter artık iterator olduğu için while let kullanmamıza gerek yok. Kullanımı gösterebilmek ve de Rust özellikleriyle biraz oynamak amacıyla böyle bir örnek verdim. Yukarıdaki kodu şöyle de yazabiliriz.

let counter = Counter::new(5);

for val in counter {
  println!("{}", val)
}

Dürüst olmak gerekirse for kullandığımızda counter‘ın neden mutable olmasına gerek kalmadığını henüz anlayamadım. Çünkü counter değişkeninin state’i üzerinde dönerken yine değişiyor. İlerleyen günlerde bunun nedenini anlarsam paylaşırım. Yarın başka bir konu ile görüşmek üzere👋

Follow me on Twitter